Beginning our relationship with Fr. Presume, new pastor of St. Andre

| May 13, 2014

March 14, 2014

Révérend Père Pierre Présumé
Curé
Paroisse Saint-André
Dufort, Léogâne, Haiti
Dear Father Présumé:
We were so pleased to meet you at St. André and to celebrate Mass with you at the chapel of St. Charles. We look forward to working with you and your parishioners as your sister parish in Brooklyn, and we join you in prayer.
With this letter we send you the description and budget of the current project we are funding: the school food program for academic year 2013-2014. Last November Father Blot sent us an emergency email that there was no money for the food program for the students, and we acted immediately. Below is a record of the meeting:
From Minutes of the Haiti Support Group Meeting – December 9, 2013
Funding Proposal: St. André school feeding program Academic year 2013-2014:
The following proposal was submitted for consideration, moved and seconded:
The Haiti Support Group proposes to provide St. André school funding in the amount of $7410 to underwrite the St. André school feeding program for the academic year 2013-2014 (39 weeks @ $190 per week).
The group voted unanimously to fund the proposal.
The funds we raised last year have paid for the food program until the end of this school year in June 2014. We hope that a permanent sponsor can be located for future years, so that the funds we raise in the future can be directed toward other projects. However, if you and your parishioners would like for the Haiti Support Group to continue paying for the food program for one more year, we would certainly understand and want to help. We will defer to your judgment as you assess and prioritize the needs of the parish.
If your parish wishes to recommend the food program as the project to be funded for the academic year 2014-2015, we will then resubmit the proposal to the Haiti Support Group for a vote to approve it. If there is some other project that you would like to recommend instead of the lunch program, would you kindly send us information on the project: what it is, when it will start and how long it will take, and what are the anticipated costs. We are required to send out information on the project to members of the Haiti Support Group and then meet to discuss and vote on it.
Please do not hesitate to be in touch if you have any questions or if anything that we have written is not clear. In closing, Father Présumé, we send our best regards to you and your parishioners and remember you in our prayer. We look forward to our future collaboration and send greetings from Brooklyn.
Sincerely,
Monica Christensen, Jim O’Callahan, Jean Prahl
For the Haiti Support Group
St. Augustine Church, Brooklyn, NY

__________________________________________________________________________
Letter in Kreyol

Le 14ème mars 2014
Rev Pierre Présumé
Sentandre, Dufort, Haiti
Reveran pe Presume:
Nou te kontan anpil, le nou te kontre ave’w Sentandre sitou mes la’w te selebre nan chapel Senchal. Nou vle rive pi lwen anko, lan travay tet kole kap fet ant pawas Sentogisten nan Brooklyn ak pawas Sentandre nan Dufort.
Lan mwa novanm ki sot pase a , Pe Blot te voye ban nou yon mesaj prese prese ki te di pa gen lajan pou kontinye pwogram manje lan lekol pou timoun yo. Mem moman sa’a gwoup sipo Ayiti te fe yon chita tande, nan dat 9 desanm 2013. le tout moun net te soti dako.
Men sa ki te soti nan rapo’a:
Gwoup la mande pou yo bay lekol Sentandre $7410.oo ke yo te remet bay lekol la (Pe Blot) pou bay timoun yo manje pou jistan ane lekol la fini (lmwa jen 2014). Kidonk, $190.oo pa semenn, pandan 39 semenn. Se lajan nou te ranmase lane pase a ki pemet kouvri pwogram manje-a pou lane 2013=2014 la.
Nou gen espwa na jwen yon lot parenn osinon yon marenn ki vle ede bay timoun yo manje net ale, ki vle di, pou tout lot lane kap vini apre. Konsa, lajan nou va ranmase noumenm kapab ale lan lot pwoje nan pawas Sentandre. Men tou si noumenm, nan pawas Sentandre nou ta renmen pwogram manje-a kontinye pou lane 2014-2015, na fe nou konnen, na chita avek tout man gwoup la ki va vote le yo mete yo dako. Si se yon lot pwoje nou genyen nan plas pwogram manje-a , fok nou ta voye bay tout enfomasyon sou pwoje tounef sa-a tankou:
Ki sa pwoje-a ye?
Kile lap komanse?
Konben tan lap pran?
Komben kob li ka koute?
Pa bliye se nou, oumenm Pe Presume avek pawasyen yo ki konnen bezen nou epi kiles ladan yo ki dwe pase anvan.
Tanpri, pa jennen nou: si nou gen kek keksyon pou nou poze, osnon yon bagay mwen ekri la-a ki pa fin kle, nap kontan repon-ou.
Pou fini, Pe Presume, nou voye pi bon panse nou bay oumenm ak tout pawasyen yo pandan nap leve nou lan lapriye -nou.
Monica Christensen, Jim O’Callahan , Jean Prahl.
Potpawol, Haiti Support Group
St. Augustine, Brooklyn, New York